144

Thợ mỏ Trực tuyến

1.41 TH/s

Pool Hashrate

33.63 TH/s

Mạng Hashrate

38 phút trước

cuối Khối

582933

Khai thác Khối

15.31 $+9.58%

Giá ERG

100%

May mắn

1.5%

Pool Phí

67.5+ Phí TxERG$1033.69

Khối Thưởng

1 ERG

Thanh toán tối thiểu

Chúng tôi bao trả phí thanh toán. Không tính thêm phí.

Pool Hashrate

1.41 TH/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu8.72G cho GPU
solo-erg.2miners.com:9999
Hoạt động
17.45G cho GPU
solo-erg.2miners.com:9898
Hoạt động
Hoa Kỳ8.72G cho GPU
us-solo-erg.2miners.com:9999
Hoạt động
17.45G cho GPU
us-solo-erg.2miners.com:9898
Hoạt động
Châu Á8.72G cho GPU
asia-solo-erg.2miners.com:9999
Hoạt động
17.45G cho GPU
asia-solo-erg.2miners.com:9898
Hoạt động

Chúng tôi cũng có kết nối SSL - Bấm vào đây